Kontakty
Oddíl lyžování
TJ Sokol Stará Paka
Sokolská 173
50791 Stará Paka
IČ: 44477554

E-mail:
ski@ski-starapaka.cz

Staropacký kros:
kros@ski-starapaka.cz

Redaktor článků:
redakce@ski-starapaka.cz

Lyžařský vlek:
vlek@ski-starapaka.cz

Odkazy
Česká unie sportu
Sportuj s námi s
Českou unií sportu

Velociped klub
Velocipéd klub
Nová Paka

Zimní středisko<br> Staropacká hora

Zpráva o výstavbě lyžařského vleku na Staropackých horách

  O vybudování nového a modernějšího lyžařského vleku v zimním středisku Staropacká hora uvažujeme již pěknou řádku let. 

  První reálná nabídka však přišla v roce 2005, kdy nám zástupci Obecního úřadu oznámili možnost získání finančních prostředků na vybudování lyžařského vleku z prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj. Celá věc však měla jeden „nepatrný“ háček. Celých 50% nákladů bychom museli financovat z vlastních prostředků, na což by pokladna TJ zdaleka nestačila. Navíc zde byl požadavek vypracování projektové a rozpočtové dokumentace a vyřízení mnoha dalších záležitostí. Na toto všechno jsme měli zhruba jeden měsíc. I přesto, že se jednalo o lákavou nabídku, museli jsme však od nabízené možnosti ustoupit. 
  Myšlenky na vybudování nového lyžařského vleku jsme se ale nevzdali. Uvědomili jsme si, že tak nákladnou investici nebudeme nikdy schopni financovat z vlastních zdrojů, ale pouze za podpory Obecního úřadu, různých sponzorů, případně i fondů podporujících výstavbu sportovních zařízení a rozvoj cestovního ruchu. 
  Proto jsme i v dalších letech pokračovali ve snaze získat finanční prostředky na tuto akci. Nemalé úsilí v tomto směru vyvinul především místopředseda TJ Sokol a správce staropackého zimního střediska Láďa Frýba, který celkem úspěšně jednal s několika zástupci různých firem zabývajících se výrobou a montáží těchto zařízení. Avšak vzhledem k tomu, že finanční částky na jejich realizaci se vždy pohybovaly kolem tří miliónu Kč, nebylo v našich možnostech akci uskutečnit.
Aby bylo možno úspěšně vést další jednání o financování nového vleku, bylo třeba objednat vypracování projektové a rozpočtové dokumentace na tuto akci. První část projektu - podélný profil budoucí trasy, jehož délka by činila necelých 400 metrů, vypracovala firma KERS Jičín a předala nám ji začátkem října 2006.
  Také v následujících letech jsme pokračovali v hledání pro nás nejvýhodnějšího dodavatele a snažili se získat pro tuto akci ochotné sponzory. Koncem zimy 2007 proběhlo jednání s možným dodavatelem vleku Jaroslavem Vojtěchem přímo v Janských Lázních. Jednání se zúčastnil předseda TJ Mgr. Milan Pospíšil a za oddíl lyžování správce vleků Ladislav Frýba a hospodář oddílu Bohuslav Nýdrle. Výsledkem této schůzky bylo, že pokud se nám podaří získat potřebné finanční krytí, dodávka vleku by se mohla již v následujícím roce uskutečnit. I přes značnou snahu vedení TJ a oddílu lyžování se však potřebné finanční prostředky zajistit nepodařilo. Blížící se Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplinách roku 2009 v Liberci nám však poslední naději na získání finančních prostředků vzalo.
  Abychom splnili i další podmínku potřebnou k uskutečnění našeho záměru, nechali jsme provést geodetické zaměření horní části sjezdovky i trasy vleku procházející lesními pozemky, což bylo podmínkou k podání žádosti o vyjmutí dotčených ploch z lesních pozemků a jejich převedení na pozemky s trvalým travním porostem. Katastrální úřadu v Jičíně tuto změnu provedl na podzim roku 2011.
  V dalších letech nám ale vysvitla mnohem reálnější naděje na uskutečnění našich plánů. Novopacké zimní středisko Máchovka, jejímž majitelem a provozovatelem je Bruslařský klub Nová Paka, připravovalo podstatné rozšíření a zmodernizování celého areálu zahrnující i výstavbu nových vleků. Ani naši novopačtí kolegové na tom s financováním jejich projektu nebyli moc dobře. Také oni byli závislí na přidělení finanční částky od Městského úřadu. Ve snaze získat alespoň nějakou finanční částku, nabídli nám odkoupení jejich stávajícího vleku typu Tatrapoma (s teleskopickými unášeči) za docela, pro nás, přijatelnou částku.
  Závazná nabídka od vedoucího střediska Máchovka p. Bohumila Šmiky nám však přišla až 1. července 2011, kdy již měli od novopackého Městského úřadu odsouhlasenou částku na jejich akci. Během července jsme tedy začali jednat jak na úrovni výboru TJ Sokol Stará Paka, tak i s vedením OÚ ve Staré Pace, abychom si zajistili obnos potřebný k odkoupení novopackého vleku.
  Na výborové schůzi TJ Sokol bylo zakoupení vleku odsouhlaseno s tím, že kupní smlouva bude ještě schválena výborem TJ. Výbor oddílu lyžování, za přítomnosti předsedy TJ Mgr. M. Pospíšila a vedoucího Bruslařského klubu v Nové Pace p. Bohumila Šmiky dne 11. července 2011 dohodl podmínky prodeje. Kupní smlouva mezi Bruslařským klubem Nová Paka a TJ Sokol Stará Paka byla záhy potom podepsána. 
  Ihned následujícího dne započali novopačtí kolegové rozebírat jejich stávající Tatrapomu a následně jsme si ji po částech odváželi do Staré Paky.
  K vybudování vleku nám chybělo především stavební povolení o které nelze požádat bez řádného projektu. Z tohoto důvodu jsme s Láděm Frýbou 27.7.2011 navštívili projekční kancelář firmy Michálek s.r.o. v Chrudimi, kde se lyžařské vleky vyrábějí, za účelem zadání projektové dokumentace. Jednání s projektanty bylo neúspěšné a to mimo jiné především z důvodu vysoké ceny za vypracování projektu. Ještě tento den byla svolána mimořádná schůze výboru oddílu, lyžování na které bylo dohodnuto započít zatím alespoň s demontáží obou stávajících vleků a s odstraněním náletových dřevin v trase vleku. 
  Další den p. L. Frýba jednal s p. Petrem Udatným od firmy Skiservis Udatný v Rokytnici nad Jizerou. Jednání bylo tentokrát úspěšné. Pan Udatný nám velmi ochotně vyšel vstříc. Slíbil zajištění projektové dokumentace vleku, výpomoc s vytýčením trasy, s vlastní stavbou vleku, s dodávkou chybějících součástí i s uvedením vleku do provozu.
  Bylo jednáno i na Městském úřadě v Nové Pace. A to na odboru územního plánování, kde nám kladné písemné vyjádření vystavili bez problémů a na odboru ochrany přírody a krajiny, kde nám vyjádření vystaví až po předložení projektu.
Dále byli písemně požádáni správci pozemních inženýrských sítí, ČEZ a Telefonica o vyjádření k poloze kabelů, ale odpovědi se poněkud zdržely, takže se zdržela i naše žádost o vypracování projektu. Ta byla odeslána 19.9.2011 a hotový projekt jsme obdrželi koncem října 2011. Projektovou dokumentaci však bude třeba doplnit ještě o několik stavebních výkresů, což již bylo objednáno u oprávněného projektanta.
  Rovněž byly sepsány a podepsány Smlouvy o právu provedení stavby všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků.
První pracovní brigáda se uskutečnila již v sobotu 30. července a další brigády se opakovaly každou sobotu až do 27. srpna 2011. Za tuto dobu byly demontovány a odvezeny oba staré lyžařské vleky VL-200 a provedeno vyřezání náletových dřevin v trase budoucího vleku. Mimo toho bylo upraveno i okolí lyžařské klubovny.
  Brigádnických prací se zúčastnilo celkem 27 členů i příznivců oddílu, kteří zde manuelně a bezplatně odpracovali celkem 253 hodin. Hodiny odpracované při administrativní činnosti zde nejsou uvedeny a ani nejsou podchyceny.
  V současné době zajišťujeme další chybějící doklady, které budou nezbytné k získání stavebního povolení a to tak, aby s příchodem jara mohly být vlastní stavební práce zahájeny.
  I když se v nastávající zimní sezóně na novém lyžařském vleku zatím nesvezeme, bylo pro tuto akci uděláno a zajištěno vše co bylo v našich silách a možnostech. Poděkování proto náleží všem sedmadvaceti členům a příznivcům oddílu, především pak správci zimního střediska Staropacká hora Ladislavu Frýbovi, předsedovi oddílu lyžování (a turistiky) Václavu Šepsovi a předsedovi TJ Sokol Stará Paka Mgr. Milanu Pospíšilovi, a to především za jejich organizátorskou činnost.
  Výstavbu lyžařského vleku bychom asi těžko realizovali bez finanční i technické pomoci Obecního úřadu Stará Paka v čele s paní starostkou Věrou Hlostovou. Ji i celému obecnímu zastupitelstvu proto náleží naše poděkování.
 
Za výbor oddílu lyžování TJ Sokol Stará Paka  
   Bohuslav Nýdrle, kronikář oddílu           

| Autor: Bohuslav Nýdrle | Vydáno dne 17. 12. 2011 | 4029 přečtení |

Novinky
29.04.2019:
Brigády na Staropacká boudě
21 - 23.6.2019 - úklid
13 - 15.9.2019 - dřevo


16.01.2018:
Zpráva o činnosti OL za rok 2018
Do sekce "Ke stažení" byla vložena Zpráva o činnosti Oddílu lyžování TJ Sokol Stará Paka z.s. za rok 2018.

Sponzoři Staropackého krosu

© 2011 Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka
Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému phpRS.
Powered by GRADACE spol. s r.o. Jičín.