Kontakty
Oddíl lyžování
TJ Sokol Stará Paka
Sokolská 173
50791 Stará Paka
IČ: 44477554

E-mail:
ski@ski-starapaka.cz

Staropacký kros:
kros@ski-starapaka.cz

Redaktor článků:
redakce@ski-starapaka.cz

Lyžařský vlek:
vlek@ski-starapaka.cz

Odkazy
Česká unie sportu
Sportuj s námi s
Českou unií sportu

Velociped klub
Velocipéd klub
Nová Paka

Zimní středisko<br> Staropacká hora

Výstavba nového lyžařského vleku

  Měsíc listopad je již za námi a my již čtvrtý měsíc víkend co víkend pokračujeme ve výstavbě našeho lyžařského vleku. 
  Každou sobotu a vlastně i v neděli se sejde partička nadšenců a seč jim síly stačí sestavují a montují, lezou po sloupech, tahají težká lana a závaží - prostě pokračují v budování.

  A co se nám v listopadu podařilo?
1) osazení elektrického rozvaděče v rozhlasové kabině včetně jeho zapojení,
2) zemní spojka na přívodním elektrickém kabelu,
3) vyzdvižení ramen s kladkovými bateriemi do správné výšky na všech šesti traťových podpěrách,
4) vztyčení stožáru hoření vratné stanice bez použití autojeřábu,
5) vyzdvižení a připevnění elektromotoru s převodovkou na stožár dolní poháněcí stanice,
6) zapletení a vyzdvižení tažného lana na kladky,
7) montáž vratného kotouče a napínacího závaží na koncové vratné stanici,
8) seřízení kladkových baterií na všech šesti traťových podpěrách,
9) montáž různého příslušenství na poháněcí a vratné stanici,
10) vyřezání a stažení náletových dřevin v blízkosti trasy vleku a v horní části sjezdovky a příprava palivového dříví na zimu.
Dále bylo provedeno zkušební spuštění lyžařského vleku.

  Do konce letošního roku nám ještě zbývá provést:
1) montáž bezpečnostních zařízení včetně jejich napojení na elektrický ovládací kabel,
2) montáž a připevnění vlečných zařízení na tažné lano,
3) celkové seřízení a odzkoušení lyžařského vleku,
4) provedení předepsaných revizí elektrické a strojní části vleku,
5) získání povolení k provozování vleku od drážního úřadu,
6) provedení kolaudace celé stavby.

 Děkujeme všem členům oddílu lyžování i našim příznivcům, kteří se na stavbě vleku podíleli, za jejich dobře odvedenou práci.
 Také musíme poděkovat našim manželkám za jejich trpělivost a morální i hmotnou podporu.


  Bližší obrázek si můžete udělat sami z přiložených aktuálních obrázků v naší fotogalerii.

 
   Za výbor Oddílu lyžování    
Bohuslav Nýdrle        
hospodář oddílu        


--- 1.11.2012 ---

  Říjen je již za námi a my již třetí měsíc víkend co víkend pokračujeme ve výstavbě našeho lyžařského vleku. 
   Každou sobotu a vlastně i v neděli se sejde partička nadšenců a seč jim síly stačí kopou, hrabou se v zemi, rozbíjejí sbíječkou skály, navážejí materiál - prostě pokračují v budování.
 
Jak pokračuje stavba lyžařského vleku na Staropackých horách.
   V měsíci říjnu se nám podařilo vybetonovat základy pro stožár vratné stanice a pro kotevní lana. Dále byla za pomoci bagru rozšířena trasa budoucího vleku a odstraněn násyp u dolní stanice bývalého vleku. Prostor kolem dolní stanice a povrch trasy vleku byly ručně zplanýrovány. Současně nám malý bagr vyhloubil přes 400 metrů dlouhou rýhu podél celé délky vleku, do níž jsme postupně položili zemnící drát a ovládací kabel včetně ochranné folie. V horní části vleku, kde je kamenitá hornina, jsme kabel ještě uložili do chráničky z umělé hmoty, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Celý výkop byl opět zasypán a zhutněn.
  Spoustu sil a námahy nám ušetřil Dan Patka, kterému tímto velice děkujeme za několikadenní práci odvedenou při hloubení rýhy.
  Poslední říjnovou neděli byla u pěti traťových podpěr vyzdvižena ramena s kladkovými bateriemi.

   Pro další měsíce nám zbývá ještě provést zplanýrování povrchu v celé délce výkopu a položení napájecího kabelu mezi lyžařskou klubovnou a dolní poháněcí stanicí včetně zasypání výkopu. Tím by měly být zemní práce dokončeny a budou se provádět již jenom odborné montážní práce. Nejdůležitější prací bude vyzdvižení stožáru koncové napínací stanice včetně montáže vratného kola a napínacího závaží. U dolní stanice je třeba vyzvednout na stožár poháněcí zařízení a připevnit kotvící lana. Dále pak to bude natažení a zapletení dopravního lana i montáž vlečných zařízení. Rovněž nás čeká osazení elektrického rozvaděče v rozhlasové kabině a další elektrikářské práce, včetně úpravy připevnění vodičů na stožáru vysokého napětí. V neposlední řadě to bude provedení požadovaných revizí celého zařízení a kolaudace stavby. 

  Je toho sice ještě hodně, co by bylo třeba udělat, ale snad to za ty dva měsíce zvládneme. Bude tedy třeba, aby účast na brigádách byla alespoň taková jako byla dosud.
 

--- 1.10.2012 ---
A co se nám zatím podařilo? 
  V první řadě došlo k vytyčení cesty vleku a místa, kde bude stát 8 budoucích sloupů.
   A pak již přišlo na řadu vykopání základů pro sloupy. Práce je to lopotná a těžká. V místě posledního podpěrného sloupu a koncové stanice jsme totiž narazili na skálu a tady lidská síla nestačí. Museli jsme si vypomoci elektrocentrálou a elektrickými kladivy a díry se nám za dva víkendy podařilo dokončit.
  Do vykopaných základů jsme umístili a vyrovnali základové kříže sloupů, ukotvili je ocelovými hřeby a zapěchovali kunčickou drtí.

  8.9.2012 se za pomoci techniky rovněž podařilo za ideálního počasí bez ranní rosy postavit 6 sloupů. Ty jsou již nyní zdaleka viditelné pro všechny, kteří alespoň trošku vidí na Staropacká Hora.
Byly to občas stresy, aby vše dobře dopadlo, ale sloupy stojí tam, kde mají.
  Na spodní stanici byly zabetonované patky pro jistící lana, která budou jistit první sloup s poháněcím agregátem.

  O dalším víkendu jsme na postavené sloupy přišroubovali sady kladkových baterií a celá konstrukce se konečně začíná podobat lyžařskému vleku, z čehož máme velkou radost.

  Poslední zářijový víkend včetně svátku svatého Václava byl opět pracovní. Podařilo se nám na samý vrchol sjezdovky donést poslední dva sloupy, zbývající základový kříž a vratnou kladku vleku. Všechny tyto ocelové konstrukce byly řádně těžké a při stoupání nejprudší částí sjezdovky s takovou váhou jsme se notně zapotili. Vše je ale zdárně připraveno u vykopaných základů na postavení posledních dvou sloupů. K tomu je ale nejdřív potřeba zabetonovat kotvící zařízení posledního vratného sloupu. No a to bude úkol na první říjnový víkend, snad nám počasí bude přát, tak jako doposud.

  Čeká nás ještě spousta práce, než bude stavba dokončena, ale pevně věříme, že se nám vlek podaří dokončit do začátku letošní zimní sezóny.

   Jinak opět vyzýváme všechny členy našeho oddílu a přiznivce lyžování, zda by alespoň trochou své energie a svým úsilím nevypomohli v náročné a lopotné práci. 
  A mladší by si mohli vzít příklad z toho, jak se přikládají ruce k dílu od Jarky Nypla, Jirky Poličanského, Bohouše Nýdrleho, Ládi Frýby ... 
  Musíme rovněž zmínit podporu kalorickou a energetickou, kterou brigádníci občas dostávají - od Mínky Poličanské, Jany Pavelkové, Pavla Vrabce. 
  No a duševní podpora od rodin budovatelů a některých Staropačáků je rovněž velmi důležitá a žene nás dál
... vždyť zimní lyžařské období se kvapíkem blíží ... 

       S pozdravem 'našemu dílu skol' 

Předseda oddílu lyžování 
 Václav Šeps        

| Autor: Administrator | Vydáno dne 05. 12. 2012 | 4352 přečtení |

Novinky
29.04.2019:
Brigády na Staropacká boudě
21 - 23.6.2019 - úklid
13 - 15.9.2019 - dřevo


16.01.2018:
Zpráva o činnosti OL za rok 2018
Do sekce "Ke stažení" byla vložena Zpráva o činnosti Oddílu lyžování TJ Sokol Stará Paka z.s. za rok 2018.

Sponzoři Staropackého krosu

© 2011 Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka
Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému phpRS.
Powered by GRADACE spol. s r.o. Jičín.