Kontakty
Oddíl lyžování
TJ Sokol Stará Paka
Sokolská 173
50791 Stará Paka
IČ: 44477554

E-mail:
ski@ski-starapaka.cz

Staropacký kros:
kros@ski-starapaka.cz

Redaktor článků:
redakce@ski-starapaka.cz

Lyžařský vlek:
vlek@ski-starapaka.cz

Odkazy
Česká unie sportu
Sportuj s námi s
Českou unií sportu

Velociped klub
Velocipéd klub
Nová Paka

Staropacká<br> bouda - historie

70 let Staropacké boudy

Staropacá bouda 1946 - 2016

70 let Staropacké boudy v Horní Rokytnici 305.

   Nějak nám to rychle uběhlo. Dodnes, mnozí z nás, máme v dobré paměti, jak jsme v Kulturním domě v Roškopově oslavovali půlstoletí Staropacké boudy a už tu máme další kulaté výročí.
   Tentokrát tomu bude již sedmdesát let, co se horská chalupa číslo 305, na stráni mezi Studenovem a Hořeními domky, stala majetkem staropackých Junáků a chalupa číslo 314 majetkem Tělovýchovné jednoty Sokol Stará Paka. Zanedlouho se pro obě chalupy vžil místní název „PACKÉ BOUDY“.
   Dolení chalupa číslem 314, náležející Sokolům, byla většinou navštěvována rodinami a staršími staropackými občany a později se dostala do soukromých rukou. V současnosti je tato chalupa „Staropacká“ již jenom podle jména, neboť její současní majitelé, MUDr. Martin DLOUHÝ a ing. Jitka DLOUHÁ jsou z Prahy.
   Hoření chalupa, s číslem 305, se stala jakýmsi zázemím letních skautských táborů, které vedl staropacký učitel a první správce obou chalup pan Bohuš Mencl.

Letní dětské tábory, pod jeho vedením ve skautském duchu, pokračovaly ještě i několik let po zrušení organizace Junák. Aby se chalupa tehdy nedostala do cizích rukou, nechal ji její správce pan Mencl bezúplatně převést na TJ Sokol Stará Paka.
   V dalších letech chalupu navštěvovali především žáci staropacké školy. Pod vedením svých učitelů se zde seznamovali se základy lyžování a pobytu v horách. Podnikali taky četné horské túry za účelem poznávání Krkonoš. Většina těchto žáků Staropackou boudu navštěvovala ještě dlouho po skončení jejich školní docházky.

   V prvních poválečných letech se toho na chalupě zase až tak mnoho nezměnilo. V prvé řadě bylo nutné sklidit s políčka úrodu: obilí a brambory. Jinak naši předchůdci měli za povinnost také sekat přilehlé louky a sušit seno. Z počátku louku sekali zájemci ze Staré Paky a seno si také odváželi. Později byly louky určeny ke spásání kravkami. Až počátkem padesátých let byla téměř celá stráň osázena smrkovým porostem a na sekání trávy zde zbyly jenom malé ostrůvky kolem obou stavení.
   Ve velké světnici byla zrušena dřevěná příčka a byly zřízeny dvoupatrové palandy, aby bylo možno zde ubytovat co možná nejvíce dětí. V případě naléhavé potřeby se jich na chalupu vešlo i třicet. Školní zájezdy však byly pořádány jenom do konce padesátých let, kdy komise z ONV neuznala tyto objekty po hygienické stránce vhodné k dalšímu provozu s dětmi. Palandy byly proto zrušeny a na spaní upraveny prostory v podkroví. Byla též provedena výměna původní šindelové krytiny jižní části střechy za bednění pokryté lepenkou.
   Není možné se nezmínit o neúnavném staropackém důchodci Ferdinandu ŠOLCOVI, který se v té době zasloužil o mnohé technické řešení v obou chalupách. Mimo obnovení rozbitého vodovodu a vytápění podkrovních ložnic to byly také okenice s důmyslným zamykáním i další různá zlepšení a opravy.
   Po nedobrovolném odchodu pana učitele Mencla, ze Staré Paky do Lázní Bělohradu, se správcem obou objektů stal pan SUCHARDA a po něm JUDr. Zdeněk JEŽEK.

   Počátkem šedesátých let, kdy situace na obou chalupách již začínala být zcela neúnosná, rozhodl v roce 1965 výbor Sokola předat dolní chalupu do správy a do užívání členům oddílu kopané a hoření chalupu členům oddílu lyžování.
   Novým správcem hoření Staropacké boudy byl jednomyslně zvolen Jiří ŠORM, který na tuto chalupu jezdil již od roku 1946 a byl s ní obeznámen z nás všech nejvíce. Tehdy jsme si slíbili, že o naši hoření Staropackou boudu se budeme starat jako o vlastní.
   K oběma chalupám však dosud nebyl umožněn příjezd jiným dopravním prostředkem než kravským, nebo koňským povozem. Tato situace se rázem změnila v roce 1969, když zde Lesní závod vybudoval novou příjezdovou cestu v trase tzv. Kostelní stezky až k Hořením domkům. Od té doby je možné k oběma chalupám přijet nejenom nákladním, ale i osobním autem. Díky tomu jsme se mohli později pustit i do větších stavebních akcí.
   Na podzim roku 1970 nastal značný pokrok v kultuře ubytování. To když staré kovové postele s vyklepanými slamníky a starými dekami, byly nahrazeny dřevěnými postelemi vyrobenými na místě, s matracemi, bílými prostěradly a prošívanými dekami v pestrobarevných povlacích.

   V letech 1974 až 1978 proběhla první rozsáhlá rekonstrukce Staropacké boudy. Nejprve byl z části chléva zřízen nový záchod. V další části chléva byla pak umístěna kuchyň pro malou místnost i s novým komínem. Byla odstraněna stará dřevěná veranda a nahrazena verandou novou, vyzděnou z tvárnic. Nad verandou potom vznikla i nová podkrovní místnost, čímž se také rozšířila ubytovací kapacita chalupy. Přístavba byla zakončena trojúhelníkovým štítem, který výrazně pozměnil dosavadní podobu objektu.
Tvar této přístavby nám navrhl a doporučil sám tehdejší hlavní architekt oblasti Krkonoš pan ing. architekt JÁNSKÝ.

   Další rozsáhlou stavební akcí, která podstatně prodloužila životnost chalupy, byla přestavba roubených dřevěných stěn a jejich nahrazení pěnosilikátovými tvárnicemi. Vnější povrch všech obvodových zdí byl opatřen dřevěným obkladem s tmavohnědým nátěrem. Vnitřní povrchy stěn jsou omítnuty, oštukovány a obíleny. Do výšky parapetu jsou stěny místností opatřeny dřevěným obložením a ve všech místnostech položeny nové dřevěné podlahy. Akce byla realizována ve čtyřech etapách v letech 1985 až 1988.
   Naše práce se v závěru roku 1990 dočkala i „OCENĚNÍ za vzorně udržovaný objekt na území Krkonošského národního parku“.

   I přesto, že jsme na chalupě prováděli značně rozsáhlé stavební úpravy, na všechny práce jsme používali výhradně ruční nářadí, neboť chalupa byla stále bez elektrického proudu. Teprve když si naši sousedi z dolní chalupy pořídili provizorní elektrickou přípojku, roku 1992 jsme si elektřinu přivedli od nich. A když v roce 2011 podnik ČEZ vedl dálkové vedení přes náš pozemek, byla k elektrické síti připojena i Staropacká bouda.
   Správce chalupy Jiří ŠORM, vykonával svoji funkci až do 3. května 2002, kdy náhle opustil tento svět, i Staropackou boudu. Po něm se nakrátko této funkce ujali Bohouš NÝDRLE a Eda WIESER. V roce 2004 byl výborem oddílu lyžování do funkce správce Staropacké boudy uveden Miloslav STRAŇÁK.

   Na jaře roku 2015 bylo přikročeno k zatím poslední větší stavební akci: „Zastřešení zápraží“. To bylo nutné provést především z bezpečnostního důvodu, neboť v zimních měsících na zápraží se střechy sjížděl sníh i led, což by mohlo mít za následek nebezpečný úraz návštěvníků chalupy. Akce byla zadána dvěma místním stavebním firmám a členové oddílu prováděli práce pomocné a nakonec i natěračské. Řemeslníci, tesaři a klempíři, jakož i naši brigádníci, odvedli práci opravdu kvalitní.
   Na závěr je třeba vyslovit poděkování všem, kdož se za těch dlouhých sedmdesát let podíleli a stále ještě podílejí na jakékoliv práci ve prospěch této chalupy. Ať už to bylo na všech přístavbách, přestavbě nebo při běžné údržbě, případně při zajišťování provozu chalupy. A to bez rozdílu, zda se jednalo o práci manuální, technickou nebo organizační.

   Tak ať nám ta naše Staropacká bouda ještě dlouho slouží ke spokojenosti nás všech!

  Bohuslav Nýdrle, kronikář oddílu        
 

| Autor: Bohuslav Nýdrle | Vydáno dne 15. 07. 2016 | 1400 přečtení |

Novinky
16.01.2018:
Zpráva o činnosti OL za rok 2017
Do sekce "Ke stažení" byla vložena Zpráva o činnosti Oddílu lyžování TJ Sokol Stará Paka z.s. za rok 2017.


04.01.2018:
Brigády na Staropacké Boudě 2018
  Výbor oddílu lyžování zveřejňuje termíny brigád na opravu a údržbu Staropacké boudy pro své členy.
    Termíny všech brigád naleznete v sekci "Ke stažení".
   Před každou účastí na brigádě je vždy potřeba se předem nahlásit telefonicky Milanu Straňákovi.
  Pevně věříme, že se brigád zúčastní dle svých možností co nejvíce členů našeho oddílu.


Sponzoři Staropackého krosu

© 2011 Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka
Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému phpRS.
Powered by GRADACE spol. s r.o. Jičín.